Lesmethoden voor spelling in het basisonderwijs

Lesmethoden voor spelling in het basisonderwijs

February 13, 2020 Off By tessakoop

Spelling wordt in het basisonderwijs vrijwel dagelijks gegeven. Dat komt omdat het een belangrijk vak is. Om het spellingonderwijs goed vorm te kunnen geven én zeker te weten dat de kerndoelen voor alle groepen worden behaald, gebruiken basisscholen lesmethodes.

Niet elke basisschool heeft een eigen lesmethode voor spelling. Op dit moment zijn er vijf grote aanbieders van spellingmethoden. Hieronder zetten we de spellingmethoden op een rijtje.

 

Taalverhaal.nu

Thiememeulenhoff ontwikkelde met Taalverhaal.nu een eigentijdse spellingmethode, welke deels digitaal gevolgd kan worden. Taalverhaal.nu is een leerlingvriendelijke methode, omdat Taalverhaal.nu gestructureerd is. Er is veel herhaling en onderhoud op elk niveau.

Differentiëren is gemakkelijk binnen Taalverhaal.nu en zijdelings wordt er ook aandacht besteed aan woordenschat.

De opzet per week is als volgt: iedere week oefent de klas één categorie en krijgen de leerlingen zo’n 20 woorden aangeboden. Het goed leren spellen van deze categoriewoorden staat voorop.

 

Spelling op maat

Spelling op maat van uitgeverij Noordhoff is een oudere methode die regelmatig een update krijgt volgens de laatste richtlijnen. Ook Spelling op maat biedt veel herhaling en onderhoud. Ook is er veel ruimte voor zelfstandig werken, wat maakt dat de methode veel gebruikt wordt in combinatieklassen.

 

Spelling in beeld

Spelling in beeld maakt onderdeel uit van Taal in beeld, de complete methode voor groep 4 tot en met groep 8 van uitgeverij Zwijssen. De methode is ontwikkeld naar de tijdgeest van vandaag de dag. Dat kenmerkt zich in de manier van lesgeven en 21e eeuwse vaardigheden. Oefenen met spelling wordt weer leuk door de dynamische lessen waarin kinderen zich zullen herkennen.

 

Staal spelling

De zeer uitgebreide methode Staal spelling van uitgeverij Malmberg is samengesteld op de visie van taal- en spellinggoeroe José Schraven. Zij is een begrip in onderwijsland. De methode is ruim opgezet. Categorieën zijn op een leuke, herkenbare manier vormgegeven. Leerkrachten leren leerlingen gebaren aan voor deze categorieën, zonder dat kinderen hier afhankelijk van worden.

De lessen van Staal spelling zijn strak opgebouwd. Groot voordeel is het dictee waarmee elke les wordt gestart. Daardoor weten kinderen direct waar ze staan en waar ze nog wat hulp bij kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van sterren kunnen leerkrachten snel en gemakkelijk differentiëren. Dit kan zelfs per les, op basis van het eerder genoemde dictee. Plusboeken zijn ook beschikbaar.

 

Taal Actief

Uitgeverij Malmberg heeft meerdere ijzers in het vuur, want ook Taal Actief – en de bijhorende spellingmethode – is van hen. Dat is in de opzet goed terug te zien, want die scheelt niet veel van Staal spelling. Taal Actief onderscheidt zich onder meer door instapkaartjes te gebruiken. Daarmee wordt voor kinderen concreet wat ze moeten kunnen en wat ze gaan leren.

 

Welke spellingmethode moeten wij kiezen?

Uit deze vijf spellingmethoden kan het voor een schoolteam lastig kiezen zijn. Vaak kiezen scholen er dan ook voor om iemand van de uitgeverij te laten komen om een presentatie te geven. Een onafhankelijk taalexpert zou kunnen helpen om een lesmethode in te voeren. Er wordt dan gekeken naar de ambitie van de school, het leerklimaat van de school en de wens van het team. Op basis daarvan kan een pilot worden ingestapt met twee lesmethoden om uiteindelijk tot de beste keuze te komen.