Category: Cito

Cito-toetsen in groep 3 goed voorbereiden

Als ouder wil je straks dat je kind goed mee kan komen op de basisschool. In groep 3 beginnen kinderen met Cito-toetsen voor vakken als rekenen, spelling, woordenschat en lezen. Deze toetsen zijn erg belangrijk, omdat ze meegaan in het leerlingvolgsysteem van de basisschool. Hoe kun je als ouder nu helpen om de Cito-toets van…

By tessakoop July 23, 2020 Off