Cito-toetsen in groep 3 goed voorbereiden

Cito-toetsen in groep 3 goed voorbereiden

July 23, 2020 Off By tessakoop

Als ouder wil je straks dat je kind goed mee kan komen op de basisschool. In groep 3 beginnen kinderen met Cito-toetsen voor vakken als rekenen, spelling, woordenschat en lezen. Deze toetsen zijn erg belangrijk, omdat ze meegaan in het leerlingvolgsysteem van de basisschool. Hoe kun je als ouder nu helpen om de Cito-toets van groep 3 met je kind te oefenen?

 

Cito-toetsen in het leerlingvolgsysteem

Niet veel ouders zijn er – als hun kind naar school gaat – mee bekend dat er een leerlingvolgsysteem is. Dit leerlingvolgsysteem volgt kinderen vanaf de eerste schooldag tot en met de laatste. Het verzamelt gegevens aan de hand van toetsen, observaties en handelingsplannen. De resultaten van Cito-toetsen (die worden twee keer per jaar afgenomen) zijn hierin leidend en bepalen de verdere lijn van de ontwikkeling van je kind.

De meeste ouders worden hier pas later bewust van. De cijfers die je van je kind te horen krijgt voor gemaakte toetsen voor spelling en rekenen zijn namelijk heel andere cijfers dan de Cito-scores.

 

Waarom Cito-toetsen?

Er zijn verschillende redenen voor scholen om Cito-toetsen af te nemen. Ze zijn namelijk landelijk hetzelfde en dienen dus als onafhankelijk meetinstrument om de ontwikkeling van kinderen te volgen. De leerkracht volgt een lesmethode voor rekenen, spelling en leesonderwijs, maar die lesmethode kan verschillen. De Cito-toetsen verschillen niet en toetsen twee keer per jaar de kerndoelen.

Anders gezegd zou je kunnen stellen dat Cito-toetsen de balans opmaken. Er gaan alarmbellen af als een leerling achteruit gaat in zijn ontwikkeling en er gaan groene bellen branden als een kind meer groeit dan gemiddeld. Een kind is dus heel goed te volgen met dit systeem.

 

Opzet Cito-toetsen in groep 3

In groep 3 worden vaak de eerste Cito-toetsen afgenomen. Omdat je van kinderen in groep 3 nog niet kan verwachten dat ze die toetsboekjes zelf lezen, wordt dat door de leerkracht gedaan. Kinderen hoeven enkel het goede antwoord aan te kruisen. Bij de tweede toets zal wel meer een beroep op de eigen leesvaardigheden worden gedaan.

De Cito-toetsen worden door de leerkracht nagekeken en vaak digitaal ingevoerd. Vanaf dat moment kan de leerkracht de resultaten bekijken. Zo kan de leerkracht klassikaal zien welke onderdelen goed en minder goed worden beheerst, maar ook op individueel niveau in actie komen.

Het hangt van de school af of ze de resultaten direct met ouders delen. Meestal gebeurt dat wel op de rapporten, maar er zijn ook scholen die ervoor kiezen om (althans in de onderbouw) de Cito-resultaten nog helemaal niet te delen. Dat betekent niet dat je er als ouder niet naar kunt vragen. Stap dus gerust naar de leerkracht toe als je hier opheldering over wenst.

 

Cito-toetsen in groep 3 oefenen

Is het zinvol om de Cito-toets van groep 3 te oefenen? Het is niet handig om de Cito-toets te gaan oefenen om de lesstof voor het eerst te geven. De instructies kun je het beste aan de leerkracht over laten. Maar als je bang bent voor achterstanden bij je kind of denkt dat oefenen de vaardigheden net iets kan verstevigen, is er niets mis met oefenen. Veel ouders doen het met hun kinderen. De Cito-toets oefenen bereidt kinderen niet alleen qua lesstof voor op de toets, maar ook op de afname van zo’n zwaarwegend en officieel toetsmoment. Wel is het van het grootste belang om goed oefenmateriaal in huis te halen. Er is veel onjuist materiaal op de markt, waardoor je de plank mis kunt slaan en kinderen juist niet goed voorbereid op de Cito-toets.

 

Conclusie

De Cito-toets in groep 3 wordt afgenomen om een begin te maken aan het leerlingvolgsysteem. Leerlingen worden met dit systeem goed in kaart gebracht. Uitval is makkelijk te ondervangen en ook goed presterende kinderen kunnen beter worden geholpen bij meer uitdaging.

Veel ouders willen graag oefenen voor de Cito-toetsen in groep 3. Oefenen kan erg zinvol zijn, al is het maar om bekend te raken met de manier van toetsen. Ook helpt oefenen hiaten te ondervangen en kun je nog een en ander aanscherpen als je er op tijd bij bent. Wel wordt geadviseerd om bij het oefenen van de Cito-toets van groep 3 goede oefenboeken te gebruiken, omdat je al snel het verkeerde aan het leren bent.